CIRCULAR COVID-19
10/12/2021
NOTAS DE INTERES
08/02/2021

 

NORMATIVA REPRESA ACTIVITATS

CLUB DE TIR TORTOSA RACO D’HOMEDO    28/06/2021

* Per a entrar recordar anular la alarma i connectar-la al sortir i tancar totes les portes.

* Obligatorietat de inscriure’s al registre entrada (traçabilitat contagis Covid).

* Estar en possessió de la Tarja Federativa en curs.

* Avis al WhatApp “Club Tir Tortosa”.

* Utilitzar gel hidroalcohòlic al entrar i sortir de les instal·lacions.

* Desinfectar lloc de tir al entrar (Sanitol + paper). Depositar les restes al cubell de la brossa.

* Horari entrenaments no controlats presencialment estiu: de 10:00h a 20:00h

* Horari entrenaments no controlats presencialment hivern: de 10:00h a 17:00h.

* Les activitats oficials del club prèviament anunciades, anul·len els entrenaments no controlats presencialment.

* Us WC: desinfectar amb Sanitol en acabar (una polvorització).

* Escombrar i depositar al cubell blau els cartutxos.

* Utilitzar sempre mascareta durant qualsevol transit per les instal·lacions, nomes es pot traure estan al lloc de tir, individualment.

* Nomes es poden utilitzar els llocs de tir parells.

* Respectar sempre la distancia de seguretat.

* Es prega, baix responsabilitat pròpia, el compliment de tots els apartats dalt indicats, i en cas de no acatar-los, es podran prendre mesures disciplinaries per part de la Junta Directiva.