Tirada de la Cinta 2019
12/10/2019
Entrega de trofeus i tirada del pernil 2019
02/01/2020