ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA CONVOCATORIA I CALENDARI ELECTORAL

ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA CONVOCATORIA I CALENDARI ELECTORAL

mie18dic(dic 18)00:002020dom02feb(feb 2)13:00ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA CONVOCATORIA I CALENDARI ELECTORAL

Detalles del evento

CLUB  TIR  TORTOSA “RACÓ D’HOMEDO”

 ELECCIONS  A  LA  JUNTA  DIRECTIVA

 CONVOCATORIA  I  CALENDARI  ELECTORAL

 

 

No havent-se presentat cap candidatura, la junta gestora reunida el passat 01/12/2019 acorda convocar noves eleccions a Junta Directiva del Club per finalització del període de mandat de l’actual, designant per l’efecte a la Junta Electoral.

 

Els càrrecs a elegir son President, Vice-president, Secretari, Subsecretari, Tresorer i vocals (un minin d´un vocal).

 

Per ser elegible s’hauran de reunir els següents condicionants:

 

  • Ser soci numerari
  • Ser major d’edat i ciutadà resident a la província de Tarragona
  • Estar en ple ús dels drets civils
  • No tenir cap sanció esportiva per la qual estigui inhabilitat ni en cap de les incompatibilitats assenyalades pels Estatuts.
  • Durant el darrer any, la participació, com soci assidu en les activitats del Club de Tir.
  • Estar en possessió de la Llicència Federativa del Tir Olímpic de Precisió.

 

Calendari electoral:

 

18-12-2019: Sorteig per a la designació del components de la Junta Electoral

19-12-2019: Exposició del Cens al tauler d’anuncis del Club de Tir.

Del 20-12-2019 al 01-01-2020: Reclamacions del cens davant la Junta Electoral.

Del 02-01-2020 al 03-01-2020: Resolució de la Junta Electoral a les reclamacions del cens.

Del 04-01-2020 al 08-01-2020: Presentació de candidatures.

El día 09-01-2020: Publicació provisional de les candidatures admeses.

Del 09-01-2020 al 12-01-2020: Reclamacions per l’admissió o no-admissió de candidatures davant la Junta Electoral.

Del 12-01-2020 al 13-01-2020: Resolució de la Junta Electoral a les reclamacions de candidatures i publicació definitiva de les candidatures admeses.

13-01-2020: Proclamació de la candidatura guanyadora cas d’haver-se’n presentat una única de vàlida.

02-02-2020: Eleccions a la seu social de la Entitat, Pda. Vinallop s/n (zona esportiva) de Tortosa. El col·legi electe estarà obert de 9:00 a 13:00 hores. Els electors s’acreditaran amb el Document Nacional d’Identitat.

 

Vinallop, 15 de DESEMBRE de 2019.

Tiempo

Diciembre 18 (Miercoles) 00:00 - Febrero 2 (Domingo) 13:00

Localización

Club de Tir Racó d'Homedo

Pòligon Esportiu Vinallop. Ap Correus Tortosa 140